Habarlar

 • LED sowadyjy mis substrat

  Häzirki wagtda LED yşyklandyryşynyň çalt ösmegi bilen, yşyklandyryşyň esasy meselesi ýylylygyň ýaýramagydyr.LED ýylylygyň ýaýramagy meselesini nädip çözüp bileris?Bu gün LED ýylylygyň ýaýramagy üçin LED ýylylygyň ýaýramagynyň mis substraty meselesi barada gürleşeris.LED pudagy induslaryň biridir ...
  Koprak oka
 • Zynjyr tagtasy zawody, çümdürilmek altyn bilen altyn örtügiň arasyndaky tapawudy aýdýar

  Zynjyr tagtasynyň suwa çümdürilmegi altyn tagta we zynjyr tagtasy altyn çaýylan tagta häzirki wagtda zynjyr tagtalaryny öndürmekde köplenç ulanylýar.IC-iň has ýokary we has ýokary integrasiýasy bilen, IC dykyzlary şonça-da köp bolýar.Dik galaýy pürkmek prosesi inçe ýassyklary tekizlemek kyn, haýsy ...
  Koprak oka
 • Zynjyr tagtasy zawody size PCB zynjyr tagtalarynyň düşünjesini we baglanyşykly bilimlerini düşündirmegi öwredýär

  PCB-iň düşündirişi: Çap edilen elektron tagtasy / çap edilen elektron tagtasy diýlip hem atlandyrylýan PCB möhüm elektron komponentidir, şeýle hem elektron bölekleriň goldawydyr, şeýle hem oýnaýan elektron bölekleriniň elektrik birikmesiniň göterijisidir. goldamakda we ...
  Koprak oka
 • Köp gatly zynjyr tagtalarynyň esasy önümçilik prosesiniň dolandyryş nokatlary haýsylar?

  Köp gatly zynjyr tagtalary, adatça, köp gatlakly zynjyr tagtalaryna garanyňda işlemek has kyn we ýokary hilli we berkligi talap edýän 10-20 ýa-da has ýokary derejeli köp gatly zynjyr tagtalary hökmünde kesgitlenilýär.Esasan aragatnaşyk enjamlarynda, ýokary derejeli serwerlerde, lukmançylyk elektronynda ...
  Koprak oka
 • PCB goşa gatlakly tagtanyň sim geçiriş prinsipi

  PCB möhüm elektroniki komponent we ähli elektron bölekleriniň gelip çykyşy.Soňky dünýäde peýda bolanyndan bäri has çylşyrymlaşdy.Bir gatlakdan iki gatly, dört gatly, soň bolsa köp gatly, dizaýn kynçylygy hem artýar.ulurak.Simler bar ...
  Koprak oka
 • Global elektron himiýa we materiallar düşünjeleri

  DUBLIN, 2022-nji ýylyň 19-njy maýy (GLOBE NEWSWIRE) - “Elektron himiýa we materiallar bazary: Global senagat tendensiýalary, paýlaşma, ululyk, ösüş, mümkinçilikler we çaklamalar 2022-2027 ″ hasabaty ResearchAndMarkets.com-yň teklibine goşuldy.Global elektron himiki maddalar we materiýa ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/7