Biz hakda

IMG_2991m2

Şençzhenen Welldone Electronics Ltd.dizaýn inersenerlerine we şertnama öndürijilerine hyzmat edýän Hytaýda professional PCB (Çap edilen aýlaw geňeşi) öndürijisidir.Welldone, bir taraply çylşyrymly köp gatlakly PCB-lere we köpçülikleýin önümçilik arkaly prototipden PCB önümçilik zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler.“Welldone Electronics” -iň maksady, hiline, eltilmegine we bahasyna garaşýanlaryndan has ýokary bolup, müşderimiziň talaplaryna hyzmat etmek.

Önümlerimiz telekommunikasiýa enjamlarynda, lukmançylyk enjamlarynda, telewizorda, DVD-de, sagatlarda, oýun konsollarynda we beýleki durmuş enjamlarynda has köp ulanylýar.Kompaniýada häzirki wagtda CNC burawlamak, mis çüýşesi, mis, galaýy örtük awtomatiki önümçilik liniýasy, täsir ediji maşyn, doly awtomatiki atyş maşynynyň çalşygy, gurşunsyz HASL, Immersion Gold, awtomatiki elektrik materiallary ýaly birnäçe öňdebaryjy elektron platasy önümçilik enjamlary bar;HAL, L / F HAL, OSP (Entek), çümdürilmek altyn / kümüş / galaýy, altyn, barmak we beýleki ýerüsti bejeriş amallary.

Ganzhou Welldone Electronics Ltd. professional MCPCB (metal bazasy PCB) öndürijidir, bu welldone Electronics Ltd.-e degişlidir we kuwwatyny artdyrmak we MCPCB önümleriniň hiline has gowy gözegçilik etmek üçin döredilýär.“Dongguan Welldone Electronics Ltd.” Humen moda şäherinde ýerleşýär, bu ýerde gözel ýerler we ulaglar amatly.LED yşyk we LED lampalar pudagy üçin MPCB-e hyzmat etdik we Alýumin bazasy PCB, mis bazasy PCB, lampa PCB we birleşdirilen material termiki geçiriji tagtany öndürmekde ýöriteleşýäris.LED COB integrirlenen ýagtylygy, alýumin bazasy PCB-iň ýokary güýçli lampalaryny we mis bazasy PCB-ni ösdürmäge bagyş eden tejribeli toparymyz bar.Şeýle hem, yşyk effekti, şöhlelenme, garşylyk basyşy we ýylylyk subutnamasy ýaly LED önümleriniň ýerlikli talaplaryna ýetmek üçin elmydama hyzmatdaşlyk edýäris we göterýäris.Highokary öndürijilikli kümüş COB esasy plastinka we ýokary ýylylyk geçiriji tagtanyň milli patentine eýe.Önümlerimiz bazarda ýokary abraýdan peýdalanýar.

上正电路

Welldone Electronics Ltd., döredilen gününden bäri PCB tehnologiýasyny ösdürmäge we kompaniýanyň tehnologiýa derejesini we birinji synp hilini ýokarlandyrmak, wagtynda ugrukdyrmak, müşderiniň ugrukdyryjy ugruna laýyk gelmek we has uly ösüş gazanmak üçin PCB önümçiligi pudagynda yzygiderli gowulaşmak we ösüşi.

1000.750

Welldone artykmaçlyklary
7/24 elýeterli
Özüne çekiji bahalar
Deňi-taýy bolmadyk hil
Wagtynda eltip bermek we Çalt öwürmek hyzmaty
Çeleksiz gyssagly aragatnaşyk
Pes MOQ

Kärhana şahadatnamasy
Şereket, halkara derejesinde hil talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ISO9001, UL, IPC sertifikatlarynyň birnäçesini ykrar etdi.

Müşderilerimiz
Soňky 15 ýylyň dowamynda Welldone Electronics Ltd. AEI, Foxconn, HP, Motorola we beýleki halkara kompaniýalarynda hyzmat edip, müşderilere ajaýyp hilli we hünär hyzmatyny hödürledi we olar tarapyndan öwüldi.